Mammo

ตรวจสมองและระบบประสาท

สมองและระบบประสาท

MRI BRAIN

สมองถือเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดอวัยวะหนึ่งของร่างกายความผิดปกติของสมองมีหลายชนิดตั้งแต่ความผิดปกติที่เป็นแต่กำเนิดเช่น โรคลมชัก เส้นเลือดขอด ความผิดปกติที่เกิดตามอายุ เช่น สมองขาดเลือด เส้นเลือดโป่งพองอัมพาต อัมพฤกษ์ อัลไซเมอร์ และความผิดปกติอื่นๆ เช่น การติดเชื้อ เนื้องอก เส้นเลือดอักเสบ และโรคที่มีการทำลายของปลอกหุ้มปลายประสาท (demyelinating disease) เป็นต้น ผู้ที่มีความผิดปกติของสมองมักมีอาการแสดงทางระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะชักกระตุก แขนขา อ่อนแรง หมดสติ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงการซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์จะพอ


สามารถตั้งสมมุติฐานของโรคได้แพทย์มักส่งตรวจสมองด้วยเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อหาสาเหตุตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เช่น เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ , เอ็ม.อาร์.ไอ., คลื่นสมอง (EEG) และ PET scan เพื่อยืนยันความผิดปกติที่คาดว่าจะเป็น

 


นอกจากนั้นแพทย์อาจส่งตรวจเพื่อดูการดำเนินของโรคและติดตามการรักษาด้วย เอ็ม.อาร์.ไอ. เป็นเครื่องมือทางรังสีวิทยาที่ดีในการตรวจหาความผิดปกติของสมองเนื่องจากเครื่อง เอ็ม.อาร์.ไอ. สามารถสร้างภาพสมองและตรวจพบความผิดปกติได้ชัดเจน สามารถสร้างภาพได้หลายระนาบ (แนวขวาง แนวหน้า-หลัง และแนวซ้าย-ขวา)ทำให้สามารถแยกแยะความผิดปกติได้ชัดเจน และหากผู้ป่วยต้องผ่าตัดสมอง แพทย์จะใช้ภาพ เอ็ม.อาร์.ไอ. ในการวางแผนการผ่าตัดได้ด้วยความแม่นยำนอกจากนั้น เอ็ม.อาร์.ไอ. เป็นตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ไม่ใช้เอ็กซเรย์ร่วมกับการตรวจ จึงสามารถตรวจซ้ำๆกันหลายๆ ครั้งได้โดยไม่มีอันตรายและยังสามารถตรวจได้ในเด็กและสตรีมีครรภ์

     


อาการหรืออาการแสดงที่ท่านควรมารับการตรวจ MRI ของสมอง

  •  ปวดหัว แขนขาอ่อนแรงซีกใดซีกหนึ่ง หรือพถติกรรมเปลี่ยนแปลง
  • อาการชักหรือหมดสติบ่อยๆ ความจำเสื่อม สับสน คลื่นใส้อาเจียน
  • อาการวิงเวียนศีรษะคล้ายบ้านหมุน เสียการทรงตัว เป็นๆหายๆ
  • อาการ ปากเบี้ยว, หนังตาตก หรือ ลิ้นชาแข็ง

 
 


 

บทความที่เกี่ยวข้อง
   รูปภาพเพิ่มเติม