Mammo

ตรวจหลอดเลือดสมอง-คอ

เส้นเลือดแดงที่สมองและคอ

MR angiography<MRA>

เครื่อง เอ็ม.อาร์.ไอ. สามารถสร้างภาพของเส้นเลือดแดงที่สมองและคอได้โดยอาศัยหลักการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดในเส้นเลือด ภาพที่ได้มีความชัดเจนสามารถแสดงความผิดปกติต่างๆ ได้ เช่น เส้นเลือดตีบตัน เส้นเลือดโป่งพองและเส้นเลือดขอดและเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้องอก การตรวจชนิดนี้ส่วนใหญ่แพทย์มักสั่งตรวจในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการของอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ซึ่งมักเกิดจากเส้นเลือดตีบตัน หรือเส้นเลือดแตก


เอ็ม.อาร์.เอ. หลอดเลือดแดงของสมอง MRA Brainเป็นเทคนิคและวิธีการตรวจที่ทันสมัยใหม่ล่าสุด ซึ่งมีประ-โยชน์ต่อวงการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะมีความปลอดภัยสูงและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำเนื่องจากไม่ต้องเสี่ยงกับการ ฉีดสารทึบรังสี และการสวนสายยางเพื่อฉีดสี นอกจากนี้ยังสะดวกสบายกว่าเพราะไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวใดๆทั้งก่อนและหลังการตรวจ คนไข้สามารถกลับบ้านได้ทันทีที่ตรวจเสร็จดังนั้นการตรวจ เอ็ม.อาร์.เอของสมองสามารถทำเพื่อเป็นการตรวจสุขภาพด้วยก็ได้หรือในผู้ที่มีประวัติว่าบิดาหรือมารดาเป็นเส้นเลือดในสมองโป่งพอง(Intracerebral Aneurysm)หรือเป็นเส้นเลือดในสมองแตก( มีงานวิจัยว่าสัมพันธ์กับการถ่ยทอดทางพันธุกรรมบางครอบครัวมีอุบัติการณ์เกิดเลือดในสมองโป่งพองมากกว่าประชากรปกติ 5-10 เท่า)การตรวจ เอ็ม.อาร์.เอ. เส้นเลือดสมองจึงถือเป็นการคัดกรอง(screeningtest)ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อเส้นเลือดสมองโป่งพองได้อย่างดี เอ็ม.อาร์.เอ. ของสมองจะช่วยในการวินิจฉัยเส้นเลือดสมองผิดปกติ ,เส้นเลือดสมองตีบ ,เนื้อสมองตาย ,เส้นเลือดสมองแตก ,เส้นเลือดสมองโป่งพอง


เส้นเลือดดำที่สมอง

MR venography<MRV>

เส้นเลือดดำที่สมองมีหน้าที่ลำเลียงเลือดดำที่ใช้แล้วกลับเข้าสู่หัวใจเพื่อนำเลือดดำกลับไปฟอกที่ปอด แพทย์มักส่งตรวจเส้นเลือดดำที่สมองในกรณีที่สงสัยเส้นเลือดดำอุดตัน ผู้ป่วยมักเป็นผู้หญิงอายุน้อยถึงกลางคนมีอาการปวดหัว

 
 


อัมพฤกษ์

สาเหตุมักเกิดจากความหนืดของเลือดสูงทำให้เลือดจับตัวกันเป็นลิ่มอุดตันในเส้นเลือดดำ ซึ่งโรคนี้มีการวิจัยว่าสัมพันธ์กับการรับประทานยาคุมกำเนิด นอกจากนั้นการตรวจเส้นเลือดดำอาจส่งตรวจเพื่อดูการ
กระจายของเนื้องอกในสมองเพื่อวางแผนการผ่าตัดด้วย

  • โรคเส้นเลือดโป่งพอง(aneurysms,dissecting aneurysm)
  • โรคเส้นเลือดแข็งตัว(atherosclerosis)
  • โรคเส้นเลือดขอดในสมอง(arteriovenous malformation)  
  • เป็นตัวบอกตำแหน่งในการซ่อมแซมเส้นเลือดหรือใส่ตัวขยายหลอดเลือดและติดตามผลการรักษา
  • ตรวจหาเส้นเลือดที่ได้รับการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
  • ดูรายละเอียดเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงก้อนมะเร็งก่อนผ่าตัด
  • เป็นตัวคัดกรองในผู้มีประวัติครอบครัวเป็นโรคทางหลอดเลือด

นอกจากนี้ยังสามารถตรวจหลอดเลือดที่แขน ช่องท้อง  ไต ขา ดูความผิดปกติของหลอดเลือดเช่น หลอดเลือดตีบ โป่งพอง แตก อุดตัน หรือผิดปกติ


ตรวรหลอดเลือดดำ และหลอดเลือดแดงที่ปลายขา(เพื่อดูการอุดตันองหลอดเลือดดำหรือหลอดเลือดแดง)


ตรวจหลอดเลือดแดงที่ช่องท้อง และ ไต

 


 

บทความที่เกี่ยวข้อง
   รูปภาพเพิ่มเติม