Mammo

Medical Equipment

จำหน่ายอุปกรณ์และเวชภัณพ์ทางการแพทย์

SimaHEALTHCARE

บริการจำหน่ายอุกรณ์และเวชภัรณ์ทางการแพทย์ โดยให้บริการ

  • พร้อมส่งถึงบ้านหรือโรงพยาบาลหรือคลินิค
  • บริการติดตั้งและรับประกัน
  • บริการสังทางON LINEพร้อมเก็บรับชำระค่าสินค้าปลายทาง

สินค้าที่จำหน่าย

  • กระจกตะกั่วมีทุกขนาด(แล้วแต่ความต้องการ)
  • เสื้อตะกั่ว
  • แผ่นตะกั่ว
  • รถเข็นEmergency
  • เข็มฉีดสารทึบแสงแบบฉีดด้วยมือหรือใช้กับเครื่งฉีดอัตโนมัติ Injector
  • แผ่นรองคนไข้ Slide Plate

ติดต่อสอบถามฝ่ายการตลาด