Mammo

X-ray

บริการให้เช่าระบบ

X-ray & C-arm 

รูปแบบการนำเสนอ   

1.ให้เช่าแบบจ่ายค่าเช่าคงที่ต่อเดือน 
2. ให้เช่าแบบแบ่งรายได้เป็นรายCaseหรือStudy

เงื่อนไขเบื้องต้น

1.โรงพยาบาลจัดเตรียมพื้นที่หรือห้องสำหรับติดตั้งเครื่อง
2.บริษัทเป็นรับผิดชอบในเรื่อง 


การจัดซื้อเครื่องค่าดูแลรักษาเครื่อง ค่าซ่อมแซม ค่าเปลี่ยนอะไหล่

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาด

มานิต 081-7687756 คำรบ 086-6486833 ศักดิ์สิทธิ์ 090-3737008 
Email; simaxray@hotmail.com/kumrob@gmail.com Web site; simaxray.com

X-ray/C-arm/Mobile x-ray