Mammo

PACS Sytem

บริการให้เช่าระบบจัดเก็บและกระจายภาพ

  PACS System  


รูปแบบการนำเสนอ            

1. ให้เช่าแบบจ่ายค่าเช่าคงที่ต่อเดือน 
2.ให้เช่าแบบแบ่งรายได้เป็นรายเดือนหรือ รายCaseหรือรายStudy                                                                                                                                           3. รับจ้างเหมาบริการตรวจ


เงื่อนไขเบื้องต้น

1.โรงพยาบาลจัดเตรียมพื้นที่หรือห้องสำหรับติดตั้งเครื่อง พร้อมอุปกรณ์
2.บริษัทเป็นรับผิดชอบในเรื่องการจัดซื้อระบบ PACS การเดินสายสัญญาณ มอนิเตอร์ ค่าซ่อมแซม ค่าเปลี่ยนอะไหล่ ค่าMaintenance


ติดต่อสอบถามฝ่ายการตลาด


Email;simaxray@hotmail.com/kumrob@gmail.com Web site;  www.simahealthcare.com