Mammo

Exercise Stress Test

บริการให้เช่าเครื่อง Exercise stress test 


รูปแบบการนำเสนอ   

1.ให้เช่าแบบจ่ายค่าเช่าคงที่ต่อเดือน 
2.เช่าพื้นที่และแบ่งผลประโยชน์
3.รับจ้างบริการตรวจเอกซเรย์เต้านม

เงื่อนไขเบื้องต้น

1.โรงพยาบาลจัดเตรียมพื้นที่หรือห้องสำหรับติดตั้งเครื่อง
2.บริษัทเป็นรับผิดชอบในเรื่อง 
การก่อสร้าง ดัดแปลง ตกแต่ง จัดซื้อเครื่อง EST พร้อมอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซม ค่าเปลี่ยนอะไหล่ค่า Maintenance เจ้าหน้าที่ประจำห้องตรวจ เช่น เทคนิเชี่ยน ธุรการ ค่ากระดาษ ค่าไฟฟ้า

สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาด

มานิต 081-7687756 คำรบ 086-6486833 ศักดิ์สิทธิ์ 090-3737008 
Email; simaxray@hotmail.com/kumrob@gmail.com Web site; simaxray.com

DEXA system/Ultrasound syetem


GE Lunar Prodigy/