Mammo

Echocardiogram

บริการให้เช่าเครื่องตรวจคลื่นหัวใจด้วยความถี่สูง

Echocardiogram 


รูปแบบการนำเสนอ   

1.ให้เช่าแบบจ่ายค่าเช่าคงที่ต่อเดือน 
2.เช่าพื้นที่และแบ่งรายได้
3.รับจ้างเหมาบริการตรวจ


เงื่อนไขเบื้องต้น

1.โรงพยาบาลจัดเตรียมพื้นที่หรือห้องสำหรับติดตั้งเครื่อง
2.บริษัทเป็นรับผิดชอบในเรื่อง 
การก่อสร้าง ดัดแปลง ตกแต่ง จัดซื้อเครื่องEchocardiogram พร้อมอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซม ค่าเปลี่ยนอะไหล่
ค่า Maintenance เจ้าหน้าที่ประจำห้องตรวจ เช่น เทคนิเชี่ยน ธุรการ พยาบาลดู แลผู้ป่วย ค่าฟิล์ม ค่าไฟฟ้า


สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาด

มานิต 081-7687756 คำรบ 086-6486833 ศักดิ์สิทธิ์ 090-3737008 สงกรานต์ 084-955-3487
Email; simaxray@hotmail.com/kumrob@gmail.com Web site; simahealthcare.com

GE Vivid farmaryHigh performance & Quality