Mammo

Digital Mammogram

บริการให้เช่าเครื่อง

Digital mammogram


รูปแบบการนำเสนอ   


1.ให้เช่าแบบจ่ายค่าเช่าคงที่ต่อเดือน 
2.เช่าพื้นที่และจัดแบ่งรายได้
3.รับจ้างเหมาบริการตรวจเอกซเรย์เต้านม


เงื่อนไขเบื้องต้น


1.โรงพยาบาลจัดเตรียมพื้นที่หรือห้องสำหรับติดตั้งเครื่อง
2.บริษัทเป็นรับผิดชอบในเรื่อง การก่อสร้าง ดัดแปลง ตกแต่ง จัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านม พร้อมอุปกรณ์ ค่าซ่อมแซม ค่าเปลี่ยนอะไหล่ ค่าMaintenance เจ้าหน้าที่ประจำห้องตรวจ เช่น เทคนิเชี่ยน ธุรการ พยาบาลดูแลผู้ป่วย ค่าฟิล์ม ค่าไฟฟ้า รังสีแพทย์อ่านฟิล์ม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาด

านิต 081-768-7756 คำรบ 086-648-6833 ศักดิ์สิทธิ์ 080-487-1774 สงกรานต์ 084-955-3487
Email; simaxray@hotmail.com/ kamrob@gmail.com / Web site; simahealthcare.com

Digital mammogram/Mammogram&CR system

PHILIPS/MICRODOSE

High performance & Quality