Mammo

Ultrasound

บริการให้เช่าระบบเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียง

   Ultrasound   

รูปแบบการนำเสนอ   

  1. ให้เช่าแบบจ่ายค่าเช่าคงที่ต่อเดือน 
  2. ให้เช่าแบบแบ่งรายได้เป็นรายCaseหรือStudy
  3. จ้างเหมาบริการตรวจ

เงื่อนไขเบื้องต้น

1.โรงพยาบาลจัดเตรียมพื้นที่หรือห้องสำหรับติดตั้งเครื่อง
2.บริษัทเป็นรับผิดชอบในเรื่องการจัดซื้อเครื่องค่าดูแลรักษาเครื่อง ค่าซ่อมแซม ค่าเปลี่ยนอะไหล่


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายการตลาด


Email; simaxray@hotmail.com/kumrob@gmail.com Web site; simahealthcare.com

PRODUCT    ULTRASOUND;PHILIPS