บริษัทในเครือสีมาคอร์ปปอเรท

SimaCORPORATE

Make your service easy

ดำเนินกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องมือแพทย์

RadiPLUS Solfware

RadiPLUS TELE IMAGING SERVER ระบบโปรแกรมส่งภาพให้รังสีแพทย์แปลผลการตรวจผ่านระบบเซิพเวอร์              ..

SimaCORPORATE

บริษัทในเครือSimaCORPORATE Make your service easy บริษัทในเครือสีมาคอร์ปอเรท ได้ดำเนินกิจการทางการแพทย์โดยมีบริษัทในเครือ   กลุ่ม..

SImaNEWS

กิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทในเครือสีมาคอร์ปอเรท 9 กันยายน 2566 : ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลรามัน พร้อมเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค..

SRI-MAMEDIC

บริษัท สีมา-เมดิก จำกัด         Sri-mamedic                บริษัท สีมา-เมดิ..

Second Hand for Sale

มีเครื่องมือแพทย์และอะไหล่มือสอง สภาพดี พร้อมขาย หรือให้เช่า Secondhand&Part in Warehouse สนใจซื้อหรือเข่า โทรติดต่อได้ที่ 081-768-77..

Basic of X-RAY&MRI

Basic of X-RAY&MRI รังสีเอกซ์ (X-ray หรือ Röntgen ray) เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีความยาวคลื่นในช่วง 10 ถึง 0.01 นาโนเมตร ตรงกับคว..

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทในเครือสีมาคอร์ปปอเรท

เนื่องจากโลกของเรามีความเจริญขึ้น  ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีหรือดีเกินไป ประกอบมีอุตสาหกรรม นวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา ในเรื่องมลภาวะที่เป็นพิษ ทำให้เกิดโรคต่างๆ ของระบบอวัยวะต่างๆมากมาย ปัจจุบันผู้คน  เริ่มใส่ใจในสุขภาพ และ มีความห่วงใย ในสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น ตลอดจนโรงพยาบาลต่างๆก็ ได้มีการพัฒนาศักยภาพ ในการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค แก่ผู้ป่วย ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น บริษัทฯจึงได้เล็งเห็นถึงความจำเป็น ในการแสวงหาเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อช่วยในการวิเคราะห์โรคต่างๆ ให้มีความถูกต้องแม่นยำเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสรักษา ให้หายขาดได้โดยบริษัทฯได้ทำการขยายงาน โดยการลงทุนทางด้านเครื่องมือแพทย์มาสู่โรงพยาบาลภาครัฐ เอกชนโรงพยาบาลชุมชน และ คลินิคต่างๆ ในการ ขาย ให้เช่า หรือร่วมมือกัน ในการให้บริการ( ขึ้นกับนโยบายของผู้บริหารองค์กร) 

สำนักงานใหญ่ ในเครือSimaCORPORATE

สำนักงานใหญ่ ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่บริษัทในเครือSimaCORPORATE ​มานิต นฤมิตคุณา      ประธานกรรมการ คำ..

แผนกบัญชี

แผนกสำนักงานใหญ่ ACCOUNTING TEAM : Head office   ..

แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : HR    ภูมิศิษฐ์(ทอม)  ผู้จัดการแผนกพัฒนาทรัพย์มนุษย์           ..

แผนกการตลาด

แผนกการตลาด  MARKETTING TEAM        สงกรานต์  นาดี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด        &nbs..

แผนกการเงิน

FINANCIAL TEAM    สุจริตา  ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน         &n..

ประวัติบริษัทในเครือสีมาคอร์ปปอเรท

บริษัทในเครือSimaCORPORATE          บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จำกัด        เดิมบริษัท สุรนาร..