บริษัทในเครือสีมาคอร์ปปอเรท

SimaCORPORATE

Make your service easy

ดำเนินกิจการเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องมือแพทย์

RadiPLUS Solfware

RadiPLUS TELE IMAGING SERVER ระบบโปรแกรมส่งภาพให้รังสีแพทย์แปลผลการตรวจผ่านระบบเซิพเวอร์              ..

SimaCORPORATE

บริษัทในเครือSimaCORPORATE Make your service easy บริษัทในเครือสีมาคอร์ปอเรท ได้ดำเนินกิจการทางการแพทย์โดยมีบริษัทในเครือ   กลุ่ม..

SImaNEWS

กิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทในเครือสีมาคอร์ปอเรท           ปี 2024           &..

SRI-MAMEDIC

บริษัท สีมา-เมดิก จำกัด         Sri-mamedic                บริษัท สีมา-เมดิ..

Basic of X-RAY&MRI

Basic of X-RAY&MRI รังสีเอกซ์ (X-ray หรือ Röntgen ray) เป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ที่มีความยาวคลื่นในช่วง 10 ถึง 0.01 นาโนเมตร ตรงกับคว..

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทในเครือสีมาคอร์ปปอเรท

เนื่องจากโลกของเรามีความเจริญขึ้น  ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีหรือดีเกินไป มีภาวะเครียด ประกอบมีอุตสาหกรรม นวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา ในเรื่องมลภาวะที่เป็นพิษ ทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบอวัยวะ ของร่างกายต่างๆมากมาย ปัจจุบันได้มีแนวโน้ม เริ่มใส่ใจในสุขภาพ และ มีความห่วงใย ในสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น ตลอดจนโรงพยาบาลต่างๆก็ ได้มีการพัฒนาศักยภาพ ในการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค แก่ผู้ป่วย ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น บริษัทฯจึงได้เล็งเห็นถึง ศักยภาพและความจำเป็น ในการแสวงหาเครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง ที่มีคุณภาพสูง เพื่อช่วยในการวิเคราะห์โรคต่างๆ ให้มีความถูกต้องแม่นยำเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้ตรวจค้นพบรอยโรคได้รวดเร็ว ทำให้มีโอกาสในการรักษา ให้รวดเร็วหายขาดได้ โดยบริษัทฯได้ทำการสำรวจสภาพตลาด และเพิ่มการขยายตลาดเพื่อเป็นผู้นำหรือบุกเบิก เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาด โดยการเพิ่มการลงทุน ทางด้านเครื่องมือแพทย์มาสู่โรงพยาบาล ของภาครัฐ เอกชน โรงพยาบาลชุมชน และ คลินิคต่างๆ โดยมีให้ช่องทางให้ลูกค้าเลือก เช่น ขาย ให้เช่า หรือร่วมมือกัน ในการให้บริการ( ขึ้นกับนโยบายของผู้บริหารองค์กร) 

แผนกตรวจสอบภายใน

แผนกตรวจสอบภายใน Internal Audit Department มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน(รายการรับจ่าย) เจ้าหน้าที่..

สำนักงานใหญ่

สำนักงานใหญ่ ผู้บริหารบริษัทในเครือสีมาคอร์ปอเรท ​มานิต นฤมิตคุณา      ประธานกรรมการ คำรบ คำเทียนทอง  &nbs..

แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

แผนกทรัพยากรมนุษย์ Human Resources Departmment รับผิดชอบ วางแผนงาน คัดเลือกบุคคลากร  ควบคุมดูแลพฤติกรรม  พัฒนาวิชาการ ดูแลค่าจ้างง..

แผนกบริหารลูกค้า

แผนกบริหารลูกค้า Customer Management Department   แผนกบริหารลูกค้ารับผิดชอบในการบริหารลูกค้าโดยเน้นความเข้าใจในความต้องการของลูกค้..

แผนกบัญชี-การเงิน

แผนกบัญชี-การเงิน Financial&Accounting หน้าที่ดูแล วางแผน รับผิดชอบในเรื่องรายรับรายจ่ายของบริษัท โดยควบคุมดูแล ฝ่ายบัญชี-ฝ่ายการเงิน-ฝ่..

ประวัติบริษัทในเครือสีมาคอร์ปปอเรท

บริษัทในเครือSimaCORPORATE          บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จำกัด        เดิมบริษัท สุรนาร..