ให้เช่าเครื่องมือแพทย์

ให้เช่าเครื่องมือแพทย์

ภายใต้แนวคิด " โรงพยาบาลไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ ในการตกแต่งห้องตรวจ ไม่ต้องซื้อเครื่อง ไม่ต้องซ่อม ไม่ต้องเสียค่าดูแล รักษาเครื่อง ไม่เพิ่มภาระงานให้เจ้าหน้าที่ เปลี่ยนเครื่องสามารถทำ ได้ง่าย ไม่ต้องทนใช้เป็นสิบปี "  ให้บริษัทในเครือสีมา คอร์สปอเรท ช่วยจัดการแทนท่าน

สนใจติดต่อฝ่ายการตลาด สงกรานต์ 084-955-3487 ศักดิ์สิทธิ์ 090-3737008 มานิต 081-7687756, คำรบ 086-6486833 Email; kumrob@gmail.com /simaxray@hotmail.com /www.simahealthcare.com


3D Dental CT Scan

3D Dental CT Scan

    ..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

ABI INDEX

ABI INDEX

บริการให้เช่าเครื่อง ABI  รูปแบบการนำเสนอ    1.ให้เช่าแบบจ่ายค่าเช่าคงที่ต่อเดื..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

Bone Density

Bone Density

บริการให้เช่าเครื่องตรวจวัดมวลกระดูก Bone Densitometer (BMD) รูปแบบการนำเสนอ  &nbs..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

CathLab

CathLab

บริการให้เช่าเครื่องสวนหัวใจ CathLab บริษัทเสนอบริการใ้หเช่าเครื่องสวนหัวใจ ให้เช่าแบบ..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

CPET&DLCO

CPET&DLCO

เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด CPET&DLCO ..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

Digital Mammogram

Digital Mammogram

บริการให้เช่าเครื่อง Digital mammogram รูปแบบการนำเสนอ    1.ให้เช่าแบบจ่ายค่..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

Echocardiogram

Echocardiogram

บริการให้เช่าเครื่องตรวจคลื่นหัวใจด้วยความถี่สูง Echocardiogram  รูปแบบการนำเสนอ &..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

EMG&TMS

EMG&TMS

..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

Exercise Stress Test

Exercise Stress Test

บริการให้เช่าเครื่อง Exercise stress test  รูปแบบการนำเสนอ    1.ให้เช่าแ..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

Fiboscan

Fiboscan

..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

Holter

Holter

เครื่องบันทึกติดตามการทำงานของหัวใจ HOLTER   ..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

MDCT.Scan

MDCT.Scan

บริการให้เช่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์   MDCT.SCAN   รูปแบบการนำเสนอ 1..

$100.00 ไม่รวมภาษี: $100.00

Medical Equipment

Medical Equipment

จำหน่ายอุปกรณ์และเวชภัณพ์ทางการแพทย์ SimaHEALTHCARE บริการจำหน่ายอุกรณ์และเวชภัรณ์ทางการแพทย์ ..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

PACS Sytem

PACS Sytem

บริการให้เช่าระบบจัดเก็บและกระจายภาพ   PACS System   รูปแบบการนำเสนอ   &..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

Portable x-ray

Portable x-ray

Portable x-ray ..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

Second Hand Equipment

Second Hand Equipment

..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

SleepLab

SleepLab

บริการให้เช่าเครื่องตรวจภาวะการนอนหลับและคลื่นสมอง   Sleep LabTest&EEG  บริษัท..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

Teleimaging RadiPLUS

Teleimaging RadiPLUS

Teleimaging System ..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

Ultrasound

Ultrasound

บริการให้เช่าระบบเครื่องตรวจอวัยวะด้วยคลื่นเสียง    Ultrasound    รูปแบบกา..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

X-ray

X-ray

บริการให้เช่าระบบ X-ray & C-arm  รูปแบบการนำเสนอ    1.ให้เช่าแบบจ่ายค่าเ..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

แสดง 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 21 รายการ (2 หน้า)