ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์ตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์

CT Scan Center

บริษัทได้ทำการร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ในการติดตั้งและให้บริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ให้กับผู้ป่วยของโรงพยาบาลและโรงพยาบาลอื่นบริเวณใกล้เคียง

ติดต่อสอบถามและเข้ารับการตรวจ

ได้ที่สาขาใกล้บ้านท่าน

เปิดให้บริการ 24ชั่วโมงทุกวัน


ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลลำปาง

ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลลำปาง

ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลลำปาง ERCT&X-Ray Center ให้บริการตรวจวินิ..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์

ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์

ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสัตว์สวนหลวงสัตวแพทย์ เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคต่..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสุโขทัย

ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลสุโขทัย

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงโรรงพยาบาลสุโขทัย ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆของร่าง..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลอุทัยธานี

ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลอุทัยธานี

ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลอุทัยธานี ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆของร่างกายด้ว..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์สุขภาพเมืองสงขลา

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ศูนย์สุขภาพเมืองสงขลา

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลเมืองสงขลา ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิิ่มเติมได้ที่ ศู..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สถาบันบำราชนรางดูร

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สถาบันบำราชนรางดูร

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ สถาบันบำราชนรางดูร ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆของร่างกายด้วยเครื่..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลกระทุ่มแบน

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง  โรงพยาบาลกระทุ่มแบน ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพ..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ

ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง        โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ  &nbs..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์

ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง  โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเ..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร

ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิิ่มเติมได้ท..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร

ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง  โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร        &nbs..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชัยภูมิ

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชัยภูมิ

ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง  โรงพยาบาลชัยภูมิ Chaiyapoom Hospital CT.Scan Cente..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์

ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง  โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ติดต่อสอบถามรายละเอี..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบางพลี

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบางพลี

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบางพลี ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เอ..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบ้านบึง

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบ้านบึง

ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง  โรงพยาบาลบ้านบึง          ..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง

ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง โรงพยาบาลบ้านโป่ง ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบ้..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลปราสาท

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลปราสาท

ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง  โรงพยาบาลปราสาท         &nbs..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลปักธงชัย

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลปักธงชัย

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลปักธงชัย ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆของร่างกายด้วยเค..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลป่าซาง

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลป่าซาง

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลป่าซาง ..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลภูเขียว

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง โรงพยาบาลภูเขียว เปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคต่างๆของอวั..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

แสดง 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 114 รายการ (6 หน้า)