ราคาค่าตรวจวินิจฉัยโรค

ราคาค่าตรวจวินิจฉัยโรค


ค่าบริการตรวจมวลกระดูก(BMD)

ค่าบริการตรวจมวลกระดูก(BMD)

ค่าบริการตรวจมวลกระดูก ..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

ค่าบริการตรวจระบบหลอดเลือด(ABI)

ค่าบริการตรวจระบบหลอดเลือด(ABI)

ค่าบริการตรวจระบบหลอดเลือด(ABI) ..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

ค่าบริการตรวจหัวใจ(Echo&EST)

ค่าบริการตรวจหัวใจ(Echo&EST)

ค่าบริการตรวจหัวใจ ..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

ค่าบริการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT)
ค่าบริการตรวจเอกซเรย์เต้านม(Mammogram)

ค่าบริการตรวจเอกซเรย์เต้านม(Mammogram)

ค่าบริการตรวจแมมโมแกรม ..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

ค่าบริการตรวจเอ็มาร์ไอ(MRI)

ค่าบริการตรวจเอ็มาร์ไอ(MRI)

ค่าบริการตรวจเอ็มอาร์ไอ ..

$0.00 ไม่รวมภาษี: $0.00

แสดง 1 ถึง 6 จากทั้งหมด 6 รายการ (1 หน้า)