Mammo

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทในเครือสีมาคอร์ปปอเรท

เนื่องจากโลกของเรามีความเจริญขึ้น  ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีหรือดีเกินไป ประกอบมีอุตสาหกรรม นวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา ในเรื่องมลภาวะที่เป็นพิษ ทำให้เกิดโรคต่างๆ ของระบบอวัยวะต่างๆมากมาย ปัจจุบันผู้คน  เริ่มใส่ใจในสุขภาพ และ มีความห่วงใย ในสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น ตลอดจนโรงพยาบาลต่างๆก็ ได้มีการพัฒนาศักยภาพ ในการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค แก่ผู้ป่วย ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น บริษัทฯจึงได้เล็งเห็นถึงความจำเป็น ในการแสวงหาเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพสูง เพื่อช่วยในการวิเคราะห์โรคต่างๆ ให้มีความถูกต้องแม่นยำเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้มีโอกาสรักษา ให้หายขาดได้โดยบริษัทฯได้ทำการขยายงาน โดยการลงทุนทางด้านเครื่องมือแพทย์มาสู่โรงพยาบาลภาครัฐ เอกชนโรงพยาบาลชุมชน และ คลินิคต่างๆ ในการ ขาย ให้เช่า หรือร่วมมือกัน ในการให้บริการ( ขึ้นกับนโยบายของผู้บริหารองค์กร) 

สำนักงานใหญ่ ในเครือSimaCORPORATE

สำนักงานใหญ่ ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่บริษัทในเครือSimaCORPORATE ​มานิต นฤมิตคุณา      ประธานกรรมการ คำ..

แผนกบัญชี

แผนกสำนักงานใหญ่ ACCOUNTING TEAM : Head office   ..

แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : HR    ภูมิศิษฐ์(ทอม)  ผู้จัดการแผนกพัฒนาทรัพย์มนุษย์           ..

แผนกการตลาด

แผนกการตลาด  MARKETTING TEAM        สงกรานต์  นาดี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด        &nbs..

แผนกการเงิน

FINANCIAL TEAM    สุจริตา  ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน         &n..

ประวัติบริษัทในเครือสีมาคอร์ปปอเรท

บริษัทในเครือSimaCORPORATE          บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จำกัด        เดิมบริษัท สุรนาร..