Mammo

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทในเครือสีมาคอร์ปปอเรท

เนื่องจากโลกของเรามีความเจริญขึ้น  ผู้คนมีความเป็นอยู่ที่ดีหรือดีเกินไป มีภาวะเครียด ประกอบมีอุตสาหกรรม นวัตกรรมทางเทคโนโลยีต่างๆ มากมาย  ซึ่งก่อให้เกิดปัญหา ในเรื่องมลภาวะที่เป็นพิษ ทำให้ส่งผลกระทบต่อระบบอวัยวะ ของร่างกายต่างๆมากมาย ปัจจุบันได้มีแนวโน้ม เริ่มใส่ใจในสุขภาพ และ มีความห่วงใย ในสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้น ตลอดจนโรงพยาบาลต่างๆก็ ได้มีการพัฒนาศักยภาพ ในการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค แก่ผู้ป่วย ให้มีความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว มากยิ่งขึ้น บริษัทฯจึงได้เล็งเห็นถึง ศักยภาพและความจำเป็น ในการแสวงหาเครื่องมือแพทย์เฉพาะทาง ที่มีคุณภาพสูง เพื่อช่วยในการวิเคราะห์โรคต่างๆ ให้มีความถูกต้องแม่นยำเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยได้ตรวจค้นพบรอยโรคได้รวดเร็ว ทำให้มีโอกาสในการรักษา ให้รวดเร็วหายขาดได้ โดยบริษัทฯได้ทำการสำรวจสภาพตลาด และเพิ่มการขยายตลาดเพื่อเป็นผู้นำหรือบุกเบิก เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาด โดยการเพิ่มการลงทุน ทางด้านเครื่องมือแพทย์มาสู่โรงพยาบาล ของภาครัฐ เอกชน โรงพยาบาลชุมชน และ คลินิคต่างๆ โดยมีให้ช่องทางให้ลูกค้าเลือก เช่น ขาย ให้เช่า หรือร่วมมือกัน ในการให้บริการ( ขึ้นกับนโยบายของผู้บริหารองค์กร) 

สำนักงานใหญ่ ในเครือSimaCORPORATE

สำนักงานใหญ่ ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานใหญ่บริษัทในเครือSimaCORPORATE ​มานิต นฤมิตคุณา      ประธานกรรมการ คำ..

แผนกบัญชี

แผนกสำนักงานใหญ่ ACCOUNTING TEAM : Head office   ..

แผนกพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : HR    ภูมิศิษฐ์(ทอม)  ผู้จัดการแผนกพัฒนาทรัพย์มนุษย์           ..

แผนกการตลาด

แผนกการตลาด  MARKETTING TEAM        สงกรานต์  นาดี ผู้จัดการฝ่ายการตลาด        &nbs..

แผนกการเงิน

FINANCIAL TEAM    สุจริตา  ผู้จัดการฝ่ายการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน         &n..

ประวัติบริษัทในเครือสีมาคอร์ปปอเรท

บริษัทในเครือSimaCORPORATE          บริษัท สีมาเฮลธ์แคร์ จำกัด        เดิมบริษัท สุรนาร..