Mammo

ตรวจหัวเข่าและข้อต่อ

ตรวจหัวเข่าและข้อต่อ

หัวเข่า

MRI Knee joint

หัวเข่าเป็นข้อที่รับน้ำหนักของร่างกายและเคลื่อนไหวเพื่อให้เราเดิน ลุก นั่ง นอน ได้ ข้อเข่ายังทำหน้าที่เป็นตัวลดแรงกระแทกจากการวิ่งหรือกระโดดโดยการผ่อนถ่ายน้ำหนักของร่างกายอีกด้วย ข้อเข่าจึงเปรียบได้กับส่วนโช๊คอัพ ของรถยนต์ เมื่ออายุมากขึ้น ข้อเข่าที่ทำงานมานานก็มีโอกาสเกิดโรคเข่าเสื่อม ปวดข้อ ข้อบวม สำหรับผู้ที่เล่นกีฬาหรือได้รับการบาดเจ็บของข้อเข่าจากอุบัติเหตุ เส้นเอ็นหรือกระดูกอ่อนในข้อเข่าก็จะฉีดขาดได้ ทำให้มีเลือดออกในข้อเข่า เจ็บปวดเรื้อรัง และไม่สามารถขยับข้อเข่าได้ตามปกติ เมื่อเกิดความผิดปกติที่ข้อเข่า แพทย์จะตรวจดูว่าข้อเข่าโดยการให้ผู้ป่วยขยับข้อเข่าไปมาลองกดดูว่ามีความเจ็บปวดที่จุดใดหรือด้านใดบ้างเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ว่าจะมีการบาดเจ็บเส้นเอ็นหรือกระดูกอ่อนฉีดขาดหรือไม่หากสงสัยแพทย์มักจะส่งตรวจเอกซเรย์ข้อเข่าเพื่อดูกร

ตรวจกระดูกสันหลัง

ตรวจกระดูกสันหลัง

หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท

MRI SPINE

     

หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท เป็นภาวะที่พบบ่อยในชายวัยหนุ่มถึงวัยกลางคนเกิดจากความ เสื่อมของหมอนรองกระดูกตามวัยหรือจากการที่หมอนรองกระดูกรับน้ำหนักมากเกินไป เช่น เล่นกีฬาหักโหม หรือการทำงานที่ต้องรับน้ำหนักบริเวณหลังมากๆ หมอนรองกระดูก เป็นชิ้นส่วนของอวัยวะภายในร่างกายที่ประกอบด้วยสารคอล-ลาเจนที่มีความยืดหยุ่น หมอนรองกระดูกวางตัวอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละข้อ มีหน้าที่เสมือนแผ่นยางที่รองรับน้ำหนักและแรงกระแทกที่เกิดจากกาเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น ก้ม เงย กระโดด ยกหรือแบกของหนัก หากแรงที่กดลงมากเกินไปเกินกว่าที่หมอนรองกระดูกจะรับได้ เปลือกของหมอนรองกระดูกจะฉีดออกและปลิ้นออกจากที่ๆ ควรอยู่ออกมากดทับเส้นประสาทบริเวณข้างเคียง

การปลิ้นของหมอนรองกระดูกมักเกิดที่กระดูกสันหลังส่

ตรวจร่างกายและหลอดเลือดทั้งตัว

ตรวจร่างกายและหลอดเลือดทั้งตัว

การตรวจระบบเช็คระบบร่างกาย กระดูก และหลอดเลือดทั้งตัว

ตรวจระบบร่างกายทั้งตัว เพื่อตรวจเช็คความผิดปกติของอวัยวะในร่ายกายทั้งที่ยังไม่มีอาการ โดยอาจป็นก้อนหรือตุ่มเล็กๆ ซึ่งการตรวจนี้เครื่อง เอ็ม.อาร์.ไอ. จะบันทึกภาพของเนื้อเยื่อทั้งตัวในแนว 3 ระนาบคือ Axial  colonal  และ Saggital ซึ่งจะเป็นการตรวจค้นความผิดปกติเบื้องต้นหรือเป็นการตรวจวัดการกระจายของโรคไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายหรือไม่ 

ตรวจกระดูกสันหลังทั้งตัว

เพื่อตรวจเช็คความผิดปกติระบบกระดูกสันหลังของร่ายกาย เพื่อดูหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทตรวจดูความผิดปกติของน้ำไขสันหลังตรวจดูการกระจายของวัณโรค โดยการตรวจนี้เครื่อง เอ็ม.อาร์.ไอ. จะบันทึกภาพของเนื้อเยื่อทั้งตัวในแนว 3 ระนาบคือ Axial  colonal และ Saggital ซึ่งจะเป็นการตรวจค้นความผิดปกติเบื้องต้น หรือตรวจดูการกระจายขอ

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง Echocardiogram

ด้วยหลักการสะท้อนกลับของคลื่นเสียงความถี่สูงซึ่งจะส่งผ่านผนังทรวงอกไปถึงหัวใจ โดยหัวตรวจชนิดพิเศษเมื่อคลื่นเสียงความถี่สูงผ่านอวัยวะต่างๆ จะเกิดสัญญาณสะท้อนกลับ ซึ่งแตกต่างกันระหว่างน้ำเนื่อเยื่อคอมพิวเตอร์จะนำเอาสัญญาณเหล่านี้มาสร้างภาพดังนั้น ภาพที่เห็นก็คือหัวใจของผู้ป่วย Echocardiogram จึงช่วยให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคพยากรณ์โรคตรวจหาความรุนแรงติดตามผลการรักษาในโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่ง โรคหัวใจแต่กำเนิด โรคลิ้นหัวใจพิการ โรคกล้ามเนื้อหัวใจพิการ โรคของเยื่อหุ้มหัวใจ แต่อย่างไรก็ตามวิธีนี้จะไม่เห็นหลอดเลือดหัวใจโดยตรงและอาจได้ภาพไม่ชัดเจนในผู้ป่วยที่อ้วนหรือผอมมากหรือมีถุงลมโป่งพองเนื่องจากไขมันและอากาศขัดขวางคลื่นเสียงความถี่สูง 

<

ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะ ออกกำลังกาย

ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะ ออกกำลังกาย

ตรวจสมรรถภาพของหัวใจขณะออกกำลังกาย Exercise stess test/EST

การทดสอบสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย Exercise Stress Test (EST)อาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจขณะออกกำลังเดินบนสายพาน Stress Electrocardiogramคือการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจระดับความดันโลหิตและการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ขณะออกกำลังกายด้วยการเดินบนสายพานเลื่อนหรือปั่นจักรยานอยู่กับที่เพื่อวินิจฉัยโรคและประเมินความรุนแรงของโรคหลอดเลือดหัวใจ ตีบในผู้ที่มีอาการเช่น เจ็บหน้าอก เหนื่อยง่ายหรือหมดสติโดยไม่ทราบสาเหตุหรือในผู้ที่ไม่มีอาการแต่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะเกิดโรคของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ รวมทั้งบ่งบอกให้ทราบถึงสมรรถภาพการทำงานของร่างกาย,หลอดเลือดหัวใจและความสามารถในการออกกำลังกายของแต่ละบุคคลการตรวจมักใช้เวลาประมาณ 30 นาที

จุดประสงค์ของการทดสอบ

เพิ่มเติม