Mammo

ตรวจสมองและระบบประสาท

ตรวจสมองและระบบประสาท

สมองและระบบประสาท

MRI BRAIN

สมองถือเป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดอวัยวะหนึ่งของร่างกายความผิดปกติของสมองมีหลายชนิดตั้งแต่ความผิดปกติที่เป็นแต่กำเนิดเช่น โรคลมชัก เส้นเลือดขอด ความผิดปกติที่เกิดตามอายุ เช่น สมองขาดเลือด เส้นเลือดโป่งพองอัมพาต อัมพฤกษ์ อัลไซเมอร์ และความผิดปกติอื่นๆ เช่น การติดเชื้อ เนื้องอก เส้นเลือดอักเสบ และโรคที่มีการทำลายของปลอกหุ้มปลายประสาท (demyelinating disease) เป็นต้น ผู้ที่มีความผิดปกติของสมองมักมีอาการแสดงทางระบบประสาท เช่น ปวดศีรษะชักกระตุก แขนขา อ่อนแรง หมดสติ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงการซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์จะพอ

สามารถตั้งสมมุติฐานของโรคได้แพทย์มักส่งตรวจสมองด้วยเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อหาสาเหตุตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เช่น เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ตรวจหลอดเลือดสมอง-คอ

ตรวจหลอดเลือดสมอง-คอ

เส้นเลือดแดงที่สมองและคอ MR angiography<MRA> เครื่อง เอ็ม.อาร์.ไอ. สามารถสร้างภาพของเส้นเลือดแดงที่สมองและคอได้โดยอาศัยหลักการเคลื่อนที่ของเม็ดเลือดในเส้นเลือด ภาพที่ได้มีความชัดเจนสามารถแสดงความผิดปกติต่างๆ ได้ เช่น เส้นเลือดตีบตัน เส้นเลือดโป่งพองและเส้นเลือดขอดและเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้องอก การตรวจชนิดนี้ส่วนใหญ่แพทย์มักสั่งตรวจในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการของอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ซึ่งมักเกิดจากเส้นเลือดตีบตัน หรือเส้นเลือดแตก

เอ็ม.อาร์.เอ. หลอดเลือดแดงของสมอง MRA Brainเป็นเทคนิคและวิธีการตรวจที่ทันสมัยใหม่ล่าสุด ซึ่งมีประ-โยชน์ต่อวงการแพทย์แผนปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะมีความปลอดภัยสูงและค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างต่ำเนื่องจากไม่ต้องเสี่ยงกับการ ฉีดสารทึบรังสี และการสวนสายยางเพื่อฉีดสี นอกจากนี้ยังสะดวกสบายกว่าเพราะไ

ตรวจหัวเข่าและข้อต่อ

ตรวจหัวเข่าและข้อต่อ

หัวเข่า

MRI Knee joint

หัวเข่าเป็นข้อที่รับน้ำหนักของร่างกายและเคลื่อนไหวเพื่อให้เราเดิน ลุก นั่ง นอน ได้ ข้อเข่ายังทำหน้าที่เป็นตัวลดแรงกระแทกจากการวิ่งหรือกระโดดโดยการผ่อนถ่ายน้ำหนักของร่างกายอีกด้วย ข้อเข่าจึงเปรียบได้กับส่วนโช๊คอัพ ของรถยนต์ เมื่ออายุมากขึ้น ข้อเข่าที่ทำงานมานานก็มีโอกาสเกิดโรคเข่าเสื่อม ปวดข้อ ข้อบวม สำหรับผู้ที่เล่นกีฬาหรือได้รับการบาดเจ็บของข้อเข่าจากอุบัติเหตุ เส้นเอ็นหรือกระดูกอ่อนในข้อเข่าก็จะฉีดขาดได้ ทำให้มีเลือดออกในข้อเข่า เจ็บปวดเรื้อรัง และไม่สามารถขยับข้อเข่าได้ตามปกติ เมื่อเกิดความผิดปกติที่ข้อเข่า แพทย์จะตรวจดูว่าข้อเข่าโดยการให้ผู้ป่วยขยับข้อเข่าไปมาลองกดดูว่ามีความเจ็บปวดที่จุดใดหรือด้านใดบ้างเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ว่าจะมีการบาดเจ็บเส้นเอ็นหรือกระดูกอ่อนฉีดขาดหรือไม่หากสงสัยแพทย์มักจะส่งตรวจเอกซเรย์ข้อเข่าเพื่อดูกร

ตรวจกระดูกสันหลัง

ตรวจกระดูกสันหลัง

หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท

MRI SPINE

     

หมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท เป็นภาวะที่พบบ่อยในชายวัยหนุ่มถึงวัยกลางคนเกิดจากความ เสื่อมของหมอนรองกระดูกตามวัยหรือจากการที่หมอนรองกระดูกรับน้ำหนักมากเกินไป เช่น เล่นกีฬาหักโหม หรือการทำงานที่ต้องรับน้ำหนักบริเวณหลังมากๆ หมอนรองกระดูก เป็นชิ้นส่วนของอวัยวะภายในร่างกายที่ประกอบด้วยสารคอล-ลาเจนที่มีความยืดหยุ่น หมอนรองกระดูกวางตัวอยู่ระหว่างกระดูกสันหลังแต่ละข้อ มีหน้าที่เสมือนแผ่นยางที่รองรับน้ำหนักและแรงกระแทกที่เกิดจากกาเคลื่อนไหวร่างกาย เช่น ก้ม เงย กระโดด ยกหรือแบกของหนัก หากแรงที่กดลงมากเกินไปเกินกว่าที่หมอนรองกระดูกจะรับได้ เปลือกของหมอนรองกระดูกจะฉีดออกและปลิ้นออกจากที่ๆ ควรอยู่ออกมากดทับเส้นประสาทบริเวณข้างเคียง

การปลิ้นของหมอนรองกระดูกมักเกิดที่กระดูกสันหลังส่

ตรวจร่างกายและหลอดเลือดทั้งตัว

ตรวจร่างกายและหลอดเลือดทั้งตัว

การตรวจระบบเช็คระบบร่างกาย กระดูก และหลอดเลือดทั้งตัว

ตรวจระบบร่างกายทั้งตัว เพื่อตรวจเช็คความผิดปกติของอวัยวะในร่ายกายทั้งที่ยังไม่มีอาการ โดยอาจป็นก้อนหรือตุ่มเล็กๆ ซึ่งการตรวจนี้เครื่อง เอ็ม.อาร์.ไอ. จะบันทึกภาพของเนื้อเยื่อทั้งตัวในแนว 3 ระนาบคือ Axial  colonal  และ Saggital ซึ่งจะเป็นการตรวจค้นความผิดปกติเบื้องต้นหรือเป็นการตรวจวัดการกระจายของโรคไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายหรือไม่ 

ตรวจกระดูกสันหลังทั้งตัว

เพื่อตรวจเช็คความผิดปกติระบบกระดูกสันหลังของร่ายกาย เพื่อดูหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทตรวจดูความผิดปกติของน้ำไขสันหลังตรวจดูการกระจายของวัณโรค โดยการตรวจนี้เครื่อง เอ็ม.อาร์.ไอ. จะบันทึกภาพของเนื้อเยื่อทั้งตัวในแนว 3 ระนาบคือ Axial  colonal และ Saggital ซึ่งจะเป็นการตรวจค้นความผิดปกติเบื้องต้น หรือตรวจดูการกระจายขอ